Libro da Cofradía do Sacramento de Vileiriz

Entre a documentación existente no arquivo parroquial, é curioso este exemplar da Cofradía do Sacramento de Vileiriz, que contén nun mesmo volume dous momentos distintos da súa historia: os datos primeiros, do século XVII e outras follas do século XVIII. Chama a atención a encadernación, un pergamino cunha partitura de canto gregoriano. A Imaxe a da foto corresponde coa contraportada do libro