“Misales”

image

Entre festa e festa vou organizando o arquivo parroquial,  no que cada día se vai amoreando máis documentación.  Unha parte importante da biblioteca,  ademais fos libros sacramentais, son os misales. En cada parroquia consérvanse exemplares de distintas épocas. E para mostra éste de 1751 de san Martiño de Torre.